Kerkhof

Vormgeven van de uitvaart

Uitvaart volgens leefwijze, geloof en levensbeschouwing

Waardig en passend afscheid nemen

Leefwijze, leefstijl, leefgewoonten, geloof en levensbeschouwing zijn belangrijk bij de inhoud en vormgeving van een uitvaart. Een eenvoudig en bescheiden leven vraagt om een ander afscheid dan een bourgondisch leven, of een maatschappelijk leven met een heel netwerk aan relaties.

Een gelovig of niet-gelovig leven

Dat geldt ook voor een leven vanuit het christendom (zoals protestantisme, rooms-katholicisme, antroposofie), jodendom, hindoeïsme, boeddhisme of islam, een gelovig of niet-gelovig leven, een kerkelijk of niet-kerkelijk leven.

Ruimte voor eigen wensen en gebruiken

Uw levensbeschouwing, leefwijze en leefomstandigheden zijn maatgevend voor onze dienstverlening. Wij zijn bekend met veel gebruiken vanuit geloven en levensbeschouwingen. Voor ons is het vanzelfsprekend dat wij openstaan voor uw uitleg en wensen. Wij beschouwen het tot onze kerntaak om, in goed overleg, een afscheid mogelijk te maken dat waardig en passend is – een uitvaart die de juiste inhoud en vorm krijgt en tijd en ruimte biedt voor uw gebruiken en eigen wensen.

Kerkhof Uitvaartzorg

Uitvaartzorg op maat sinds 1892:

Met zorg en aandacht afgestemd op uw wensen. Al vier generaties familietraditie. Ook voor noodzakelijke verzorging ’s nachts.

Vrije keuze van:

  • Begraafplaats of crematorium
  • Locatie voor dienst/samenkomst
  • Uitvaartverzekering/deposito
  • Plaats van opbaring

Thuisopbaring mogelijk volgens uw wensen met de juiste zorg en middelen.

Onze uitvaartcentra:

  • Sorghvliet – Groot Hertoginnelaan 1
  • Waldeck – Oude Haagweg 28
  • Nootdorp – Veenweg 14

Direct contact

Voor al uw vragen over het regelen van een uitvaart en het doornemen van uw persoonlijke wensen kunt u terecht bij Kerkhof Uitvaartzorg in Den Haag. 

Voor noodzakelijke verzorging ook 's nachts bereikbaar. Bel: 070 - 345 16 76.

Stel uw vraag aan Kerkhof Uitvaartzorg

Aanhef: *