Kerkhof

Voor een kerkelijke uitvaart ga je naar Kerkhof Uitvaartzorg

Kerkelijke uitvaarten in Den Haag e.o.

Uitgebreidere organisatie kerkelijke uitvaart

Voor een uitvaart waarbij ook de kerk wordt gebruikt, is de organisatie uitgebreider. De timing, aandacht voor details over de gemeente of parochie, het gebruik van de ruimte(n) luisteren nauw.

Veel factoren die begeleiding vragen

Hoe laat vertrekken we vanaf het woonhuis of het uitvaartcentrum? Hoelang zal de dienst duren? Zijn er naast de dominee of pastoor ook andere sprekers? Willen we voor of na de dienst gelegenheid geven voor condoleren en hoelang moeten we daarvoor uittrekken? Houden we de dienst voor iedereen en gaan we in een wat besloten, kleine kring naar de begraafplaats of het crematorium? Wanneer en hoe dragen we in en uit? Dienen er dragers aan de kerk en op de begraafplaats te zijn? Of wilt u als familie zelf dragen, dan dienen we rekening te houden met een moment voor instructies en een korte oefening. Hoeveel plaatsen reserveren we in de kerk en wie gaat waar zitten? Waar vindt het condoleren en afscheid nemen plaats in de kerk? Veel factoren die overwogen dienen te worden en die om begeleiding vragen.

“Voor een kerkelijke uitvaart ga je naar Kerkhof”

Eens deed iemand de uitspraak: “Voor een kerkelijke uitvaart ga je naar Kerkhof”. Een woordspeling met een aanbeveling waar we trots op zijn. Wij zetten ons in om dit blijvend waar te maken. Volgens de Bijbelse traditie wordt de verzorging van de doden zelfs: één van de zeven werken van barmhartigheid genoemd. We zijn ons ervan bewust, dat wij deze taak daarom dienen te vervullen met compassie, medemenselijkheid en empathie.

Rijke familietraditie in kerkelijke uitvaarten

Voor het verzorgen van kerkelijke uitvaarten kunnen wij ons beroepen op een rijke traditie. De 1e en 2e generatie na de oprichting van Kerkhof Uitvaartzorg verzorgde hoofdzakelijk begrafenissen in gereformeerde kringen. Eerst ging men vanuit huis rechtstreeks naar de begraafplaats. Later werd ook meer gebruikelijk om eerst een dienst in de kerk te houden, alvorens de teraardebestelling plaatsvond. Na het verdwijnen van de verzuiling werd A. H. Kerkhof jr., 3e generatie, ook voor rooms-katholieke uitvaarten gevraagd. Rob N. Kerkhof, 4e generatie, verzorgd samen met zijn medewerkers nog steeds tweederde van alle uitvaarten voor protestanten en rooms-katholieken; vanuit alle kerken in Den Haag, Wassenaar, Voorburg, Leidschendam, Rijswijk, Delft, Zoetermeer en omgeving.

Kennis en goede contacten

De goede contacten met dominees, pastores, kosters, organisten en koren zijn daarbij van essentieel belang om een uitvaart waardig en soepel te laten verlopen. Uiteraard verstaan wij de 'taal', kennen de gebruiken, de liturgie en zijn bekend met de dagen van het kerkelijk jaar.

Complete kerkelijke uitvaart

Kerkhof Uitvaartzorg beschikt over een uitgebreide collectie Bijbels en liederenbundels en zorgt in eigen beheer voor goed verzorgd drukwerk, orde van dienst, liturgie, bidprentjes e.d. met kwalitatief goed papier, indien gewenst overeenkomstig de rouwbrief, zwart/wit of in kleur, persoonlijk, traditioneel of eigentijds.

Kerkhof Uitvaartzorg

Uitvaartzorg op maat sinds 1892:

Met zorg en aandacht afgestemd op uw wensen. Al vier generaties familietraditie. Ook voor noodzakelijke verzorging ’s nachts.

Vrije keuze van:

  • Begraafplaats of crematorium
  • Locatie voor dienst/samenkomst
  • Uitvaartverzekering/deposito
  • Plaats van opbaring

Thuisopbaring mogelijk volgens uw wensen met de juiste zorg en middelen.

Onze uitvaartcentra:

  • Sorghvliet – Groot Hertoginnelaan 1
  • Waldeck – Oude Haagweg 28
  • Nootdorp – Veenweg 14

Aanvullende informatie